Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
18.03.2022
Grupa Volkswagen dołącza do Inicjatywy na rzecz Zapewnienia Odpowiedzialnego Wydobycia (IRMA)

Grupa Volkswagen dołącza do Inicjatywy na rzecz Zapewnienia Odpowiedzialnego Wydobycia (IRMA)

  • IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance) to stowarzyszenie przedsiębiorstw, firm górniczych i organizacji non-profit. Ich cel to jasne standardy dla lepszych praktyk w górnictwie przemysłowym
  • Grupa Volkswagen jest zobowiązana do stopniowego wdrażania standardów inicjatywy we własnym łańcuchu dostaw. Standardy te obejmują szereg zagadnień, w tym bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę środowiska
  • Murat Aksel, członek zarządu Grupy Volkswagen ds. zakupów: „Standardy są tym skuteczniejsze, im bardziej konsekwentnie są zdefiniowane i im więcej partnerów się do nich stosuje. IRMA łączy wszystkich ważnych graczy”
  • Aimee Boulanger, dyrektor wykonawcza Inicjatywy na rzecz Zapewnienia Odpowiedzialnego Wydobycia (IRMA): „Jesteśmy zadowoleni, że Grupa Volkswagen dołącza do naszego grona. Tak duży, globalny partner znacząco wpłynie na rozwój odpowiedzialnych praktyk górniczych”

Wolfsburg, 18 marca 2022 – Grupa Volkswagen przystąpiła do Inicjatywy na rzecz Zapewnienia Odpowiedzialnego Wydobycia (IRMA) w marcu 2022 roku. IRMA to sojusz organizacji pozarządowych, związków zawodowych, zainteresowanych społeczności, inwestorów, firm wydobywczych i nabywców surowców. Zrzeszając ponad 50 różnych podmiotów, IRMA pracuje nad rozwojem i ustanowieniem rygorystycznych standardów odpowiedzialnego wydobycia surowców w górnictwie.

Grupa Volkswagen stawia na elektryfikację. Ambitna strategia producenta samochodów osobowych i ciężarowych zakłada, że stanie się on w przyszłości dostawcą mobilności neutralnej dla klimatu. Najbardziej efektywnym sposobem na połączenie ochrony klimatu i indywidualnej mobilności jest właśnie pojazd z napędem elektrycznym. Jednak elektryfikacja to także nowe wymagania w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania surowców, szczególnie w zakresie wydobycia surowców do produkcji akumulatorów, takich jak kobalt, lit, nikiel i grafit.

Kodeks Postępowania Grupy Volkswagen zobowiązuje wszystkich jej partnerów biznesowych do przestrzegania kryteriów środowiskowych i społecznych, wśród których jest ścisły zakaz pracy dzieci. Odpowiedzialność korporacyjna idzie jednak dalej: Grupa Volkswagen kładzie nacisk na wdrażanie rygorystycznych, kompleksowych standardów w górnictwie. Przystąpienie do Inicjatywy na rzecz Odpowiedzialnego Wydobycia (IRMA) jest ważnym krokiem w tym kierunku.

„Na początku drogi do przejrzystych i zrównoważonych łańcuchów dostaw są kopalnie. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy ustanowienie jasnych zasad. Takie standardy są tym skuteczniejsze, im bardziej konkretnie są zdefiniowane i im więcej partnerów się do nich stosuje. IRMA zrzesza wszystkich ważnych uczestników łańcuchów dostaw: dostawców surowców, ich nabywców, przedstawicieli pracowników, społeczeństwa obywatelskiego, inwestorów i niezależnych ekspertów" – wyjaśnia członek zarządu Grupy Volkswagen ds. zakupów, Murat Aksel.

IRMA to inicjatywa ceniona na całym świecie, od 2006 roku wdraża najlepsze praktyki w zakresie standardów społecznych i środowiskowych w sektorze górniczym. „Cieszy fakt, że coraz więcej firm przyłącza się do IRMA, wspierając tym samym zaangażowanie inicjatywy w wielostronne zarządzanie i przejrzystość” – mówi Aimee Boulanger, dyrektor wykonawcza IRMA. „Jesteśmy zadowoleni, że Grupa Volkswagen dołącza do naszego grona. Tak duży, globalny partner znacząco wpłynie na rozwój odpowiedzialnych praktyk górniczych” – dodaje Aimee Boulanger.

Standardy IRMA obejmują ochronę praw człowieka i społeczności, wykluczenie korupcji, środki ochrony zdrowia pracowników i społeczności, bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz ochronę środowiska. „Kryteria sięgają od ochrony wód gruntowych po kontrolę wieku pracowników przy wejściu do kopalni” – mówi Murat Aksel. W centrum uwagi znajduje się górnictwo przemysłowe oraz przemysł przetwarzania minerałów. Przystępując do inicjatywy, Grupa Volkswagen zobowiązuje się do stopniowego wdrażania standardów IRMA w swoich łańcuchach dostaw akumulatorów.

Dla Grupy Volkswagen przystąpienie do IRMA stanowi uzupełnienie jej działań, które mają na celu zwrócenie uwagi na łańcuch dostaw surowców. Od 2019 r. wszyscy istotni partnerzy biznesowi firmy muszą obowiązkowo poddać się audytowi zrównoważonego rozwoju. Ocenia on standardy środowiskowe i społeczne na równi z innymi kryteriami, takimi jak koszty czy jakość. Od 2020 roku Grupa Volkswagen wymaga pełnego ujawnienia łańcucha dostaw, włącznie z kopalniami w przypadku wszystkich nowych umów na dostawy surowców do produkcji akumulatorów. Również w 2020 roku Grupa wprowadziła nowy, znormalizowany system zarządzania surowcami.

Obejmuje on surowce do produkcji baterii, takie jak kobalt, nikiel, grafit i lit, a także minerały konfliktowe, takie jak tantal, oraz inne surowce, takie jak aluminium, kauczuk naturalny i skóra. Grupa Volkswagen została w 2021 roku pierwszą firmą motoryzacyjną, która publicznie, w osobnym raporcie, przedstawia swoje działania na rzecz odpowiedzialnego pozyskiwania 16 surowców.
Pobierz PDF

Dodano do koszyka. Twój koszyk: 0

Błąd dodawania do koszyka. Spróbuj ponownie.

Błąd. Element nie został usunięty. Spróbuj ponownie.